Кадрове діловодство

Аутсорсинг кадрового діловодства у повній відповідності до актуальних вимог місцевого законодавства та корпоративних стандартів замовника для міжнародних компаній, що працюють в Україні.

Послуга аутсорсингу кадрового діловодства SCHNEIDER GROUP дозволяє замовникам оптимізувати витрати на допоміжні бізнес-функції та організувати кадрове адміністрування відповідно до вимог трудового законодавства:

 • Проконсультуємо з питань організації кадрового обліку
 • Проведемо аудит кадрового діловодства, підготуємо рекомендації щодо оптимізації
 • Розробимо шаблони внутрішніх документів
 • Відновимо кадровий документообіг
 • Візьмемо на себе ведення кадрового обліку в компанії: з моменту прийому працівника на роботу до його «виходу на пенсію» – from hire to retire

Що ви отримуєте

Аудит кадрового документообігу
Проведемо аудит кадрової документації: перевіримо відповідність трудових документів внутрішнім локально-нормативним актам, корпоративній політиці, стандартам та вимогам українського законодавства. Підготуємо розгорнутий  звіт про виявлені невідповідності та рекомендації щодо їх усунення.
Ведення кадрового діловодства
Розробимо стратегію ведення кадрового обліку та організуємо підготовку необхідних документів, їх правильне зберігання та архівування у паперовому та електронному вигляді відповідно до вимог чинного законодавства. Вчасно повідомимо про можливість перевести ті чи інші документи в електронний вигляд.
Підвищення ефективності використання ресурсів клієнтів
Візьмемо на себе рутинні операції з ведення кадрового документообігу, знизимо навантаження на штатного співробітника (співробітників), звільнивши їх час на вирішення більш важливих кадрових завдань.
Мінімізація ризиків
Своєчасно актуалізуємо кадрові документи при змінах трудового законодавства, відновимо документи, що відсутні, мінімізуємо ризики штрафів та інших санкцій з боку перевіряючих органів. Організуємо обробку та зберігання конфіденційної інформації про співробітників замовника на захищених серверах у повній відповідності до діючого законодавства.
Підтримка у трудових спорах
Перевіримо та організуємо належне оформлення трудових відносин. Знайдемо і усунемо помилки та попередимо про потенційні ризики виникнення трудових спорів. Підтримаємо замовника у переговорах із співробітниками та у разі виникнення судових спорів, за необхідності.
Готовність до перевірок та аудитів
Забезпечимо виконання вимог законодавства, допоможемо мінімізувати ризики пов'язані з некоректним веденням кадрового обліку. Підготуємо, актуалізуємо або поновимо документацію, необхідну для успішного проходження перевірок державних органів з питань праці.

Чому саме SCHNEIDER GROUP

БІЛЬШЕ, НІЖ КАДРОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ
Візьмемо на себе як окрему ділянку кадрового діловодства, так і надамо комплекс послуг: допоможемо з підбором персоналу, оптимізуємо ведення кадрового документообігу у відповідності до чинного законодавства, організуємо розрахунок заробітної плати, ведення військового обліку та систему охорони праці.
КОМПЛЕКСНА ПІДТРИМКА
Забезпечимо безперервність ведення кадрового діловодства, знизимо залежність від штатного співробітника, наприклад, у разі відпустки, хвороби, екстреного звільнення. Оперативно масштабуємо обсяг послуг при зміні обсягів бізнесу замовника. Працюємо віддалено або в офісі клієнта.
ПЕРСОНАЛЬНИЙ HR-МЕНЕДЖЕР
Надаємо спеціаліста з кадрових питань для прямої комунікації зі співробітниками замовника. Дамо відповідь на питання про відпустку, що залишилася, або поточні нарахування, організуємо видачу довідок, прийом заяв, підписання документів і адміністрування соціального пакету.
ЕКСТРЕННА ДОПОМОГА
Організуємо екстрену допомогу та супровід під час проведення планових та позапланових перевірок контролюючих органів. Надамо кваліфіковану консультаційну та методологічну підтримку, приведемо документи у відповідність до інспекційних вимог.

Склад послуги кадрового діловодства SCHNEIDER GROUP

 1. Підготовка табелів обліку робочого часу, оформлення відпусток та відряджень, лікарняних листів, роботи у вихідні та святкові дні.
 2. Підготовка внутрішніх документів: трудових договорів та додаткових угод до них, наказів про прийняття на роботу, переведення або звільнення, оформлення заохочень та дисциплінарних стягнень.
 3. Заповнення та ведення особових справ працівників, організація зберігання персональних даних.
 4. Щорічне оформлення штатного розкладу компанії та графіка відпусток.
 5. Заповнення та ведення трудових книжок співробітників.
 6. Підготовка довідок за запитом працівників.
 7. Підтримка у веденні військового обліку.
 8. Організація системи охорони праці – проведення спеціальної оцінки умов праці, інструктажів та навчання персоналу, ведення документації.
 9. Оформлення на роботу іноземних співробітників, включаючи міграційний супровід
 10. Оформлення фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру.
ПРО КОМПАНІЮ

З 2006 року SCHNEIDER GROUP підтримує міжнародні компанії при виході на ринок України. Портфоліо SCHNEIDER GROUP містить повний перелік послуг: від аналізу ринку та пошуку партнерів до комплексного бухгалтерського супроводу, юридичного та податкового консалтингу та послуг тимчасового управління.

Ми беремо на себе вирішення усіх непрофільних завдань для того, щоб наші клієнти могли сфокусуватися на розвитку бізнесу. Ми допомагаємо нашим клієнтам організовувати їх бізнес в Україні таким чином, щоб він був максимально прозорим для міжнародного менеджменту та відповідав вимогам законодавства України, разом з тим наші експерти пропонують цінні поради щодо найкращих практик з оптимізації процесів, зменшення ризиків та зниження витрат. Успіхи наших клієнтів - наші успіхи.

ГОТОВІ ДО СПІВПРАЦІ? ПИШІТЬ НАМ
Завантажується...