Внутрішній контроль фінансової звітності

Побудова ефективної системи внутрішнього контролю фінансової звітності для компаній, зацікавлених у її достовірності.

Консультанти SCHNEIDER GROUP проведуть аналіз внутрішньої документації замовника, процесів ведення обліку та підготовки звітності, допоможуть виявити та усунути прогалини та недоліки контрольних процедур для забезпечення достовірності фінансової звітності та оптимізації процесів управління ризиками.

Допоможемо перетворити систему внутрішнього контролю з формальної вимоги на інструмент досягнення бізнес-цілей.

  • Аналізуємо існуючі процеси та процедури контролю
  • Даємо практичні рекомендації щодо покращення
  • Реалізуємо необхідні процеси та контрольні процедури в рамках автоматизованих рішень
  • Проводимо регулярний моніторинг достатності та ефективності впроваджених контрольних процедур

Що ви отримуєте

НЕЗАЛЕЖНА ОЦІНКА КОНТРОЛЬНИХ ПРОЦЕДУР
Ми не тільки вивчимо корпоративну документацію, яка описує систему внутрішнього контролю замовника, але й проведемо інтерв'ю зі співробітниками, які беруть участь у процесах ведення обліку та підготовки звітності. Проаналізуємо розподіл обов'язків між ними, ефективність та достатність контрольних процедур. Дамо практичні рекомендації у разі виявлення прогалин та недоліків.
ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ДЛЯ КОМПАНІЇ ТА СПІВРОБІТНИКІВ
Оптимізуємо процеси контролю: усуваємо надлишкові та розробляємо відсутні процедури. Допомагаємо знизити ризики фінансових втрат для компанії, наприклад, у разі невиконання принципу «4-х очей» (авторизація платежів лише одним підписом; оплата, проведення платежів в обліку та відображення надходження послуг одним співробітником) та індивідуальні ризики посадових осіб – генерального та фінансового директорів, головного бухгалтера.
НАЛАШТУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНИХ ПРОЦЕДУР
Автоматизуємо необхідні контрольні процедури за допомогою базових інструментів та додаткових автоматизацій для ERP власної розробки. Підключимо додаткові модулі до конфігурації ERP замовника, проведемо навчання користувачів та візьмемо на себе супровід впровадженої системи.
РЕГУЛЯРНИЙ МОНІТОРИНГ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ
За відсутності у замовника штатних фахівців візьмемо на себе функцію внутрішніх контролерів. Не тільки допоможемо побудувати систему внутрішнього контролю, а й організуємо регулярний моніторинг виконання контрольних процедур, аналіз їх актуальності та достатності.
УСПІШНЕ ПРОХОДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВИХ АУДИТІВ
Допоможемо розробити якісну внутрішню документацію за системою внутрішнього контролю, яку запитують аудитори в ході регулярних перевірок. Проведемо навчання співробітників замовника коректного виконання контрольних процедур для успішного проходження компанією аудиторського тестування.
ПІДТРИМКА СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗАМОВНИКА
Надамо методологічну підтримку службі внутрішнього контролю замовника. Своєчасно проінформуємо про актуальні законодавчі зміни, що вимагають адаптації контрольних процедур та поділимося найкращими практиками організації контролю на основі власного досвіду.

Чому саме SCHNEIDER GROUP

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД
Пропонуємо випробувані на практиці рішення з урахуванням специфіки та розміру бізнесу клієнта. Ми не тільки налаштовуємо систему внутрішнього контролю для всіх компаній, що користуються послугами бухгалтерського супроводу SCHNEIDER GROUP, а й, як і наші замовники, регулярно успішно проходимо процедуру зовнішнього аудиту.
МАКСИМАЛЬНИЙ ЕФЕКТ ПРИ МІНІМУМІ ВИТРАТ
Рекомендуємо інструменти, що підтвердили свою ефективність, не потребують істотних витрат на впровадження. Налаштовуємо систему внутрішнього контролю так, щоб вона допомагала мінімізувати ризики фінансових втрат та особистої відповідальності із мінімумом зусиль.
МІЖНАРОДНА ЕКСПЕРТИЗА
Допомагаємо міжнародним компаніям забезпечити цілісність та керованість систем внутрішнього контролю: адаптуємо контрольні процеси та процедури головного офісу з урахуванням локальної законодавчої специфіки.
КОМПЛЕКСНА ПІДТРИМКА
Супроводжуємо замовника на всіх етапах побудови системи внутрішнього контролю: розробляємо необхідну документацію, беремо на себе функцію внутрішніх контролерів та допомагаємо вибудувати власну службу внутрішнього контролю зі зростанням бізнесу. Підтримуємо штатних спеціалістів.
ПРО КОМПАНІЮ

З 2006 року SCHNEIDER GROUP підтримує міжнародні компанії при виході на ринок України. Портфоліо SCHNEIDER GROUP містить повний перелік послуг: від аналізу ринку та пошуку партнерів до комплексного бухгалтерського супроводу, юридичного та податкового консалтингу та послуг тимчасового управління.

Ми беремо на себе вирішення усіх непрофільних завдань для того, щоб наші клієнти могли сфокусуватися на розвитку бізнесу. Ми допомагаємо нашим клієнтам організовувати їх бізнес в Україні таким чином, щоб він був максимально прозорим для міжнародного менеджменту та відповідав вимогам законодавства України, разом з тим наші експерти пропонують цінні поради щодо найкращих практик з оптимізації процесів, зменшення ризиків та зниження витрат. Успіхи наших клієнтів - наші успіхи.

ГОТОВІ ДО СПІВПРАЦІ? ПИШІТЬ НАМ
loading captcha...
Завантажується...