Управлінська звітність

Підготовка управлінської звітності відповідно до МСФЗ, US GAAP, німецьких стандартів обліку та інших корпоративних вимог головного офісу для локальних підрозділів міжнародних компаній, що працюють в Україні.

Готуєте звітність щодо діяльності локального підрозділу для материнської компанії або потрапляєте під вимоги регуляторів щодо надання звітності за міжнародними стандартами?

Консультанти SCHNEIDER GROUP перевірять бухгалтерську звітність відповідно до локальних стандартів, проаналізують корпоративні вимоги головного офісу та сформують комплект управлінської звітності, щоб забезпечити прозорість діяльності дочірніх компаній для засновників за кордоном.

 • Візьмемо на себе підготовку звітності для головного офісу на щомісячній, щоквартальній чи щорічній основі
 • Сформуємо управлінську звітність за стандартами МСФЗ, US GAAP, німецькими стандартами обліку
 • Допоможемо перекласти дані української звітності на корпоративний план рахунків

Послуги з підготовки управлінської звітності SCHNEIDER GROUP можуть зокрема включати:

 1. Підготовку щотижневих та щомісячних звітів:
  • про рух грошових коштів
  • про складські переміщення продукції
  • про виручку, замовлення, аналіз реалізації у розрізі клієнтів, продуктів, тощо
  • про дебіторську заборгованість
 2. Підготовку щотижневих та щомісячних прогнозів / бюджетів руху грошових коштів
 3. Підготовку щомісячної управлінської звітності (ЗФС – звіт про фінансовий стан та ЗФР – звіт про фінансові результати) за стандартами МСФЗ, US GAAP, німецькими стандартами обліку
 4. Підготовку приміток до статей ЗФС та ЗФР та/або детальних розшифровок до них
 5. Трансляцію даних української звітності на корпоративні рахунки обліку; консультування з питань підготовки звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку НП(С)БО, забезпечення прозорості даних української звітності
 6. Допомогу у процесі бюджетування
 7. Щоквартальне оновлення / коригування даних бюджету
 8. Звіряння даних управлінської звітності з даними річної фінансової звітності, складеної за стандартами НП(С)БО, з річною декларацією з податку на прибуток; ідентифікація розбіжностей; надання коментарів
 9. Підготовку щорічного та щоквартального податкового балансу (надання розшифровок витрат і доходів, що приймаються та не приймаються для цілей розрахунку податку на прибуток)
 10. Підготовку інших звітів управлінського характеру на запит замовника

Звітність готується українською, російською, англійською чи німецькою мовою за бажанням замовника.

Що ви отримуєте

ПРОЗОРА ЗВІТНІСТЬ ЗГІДНО ІЗ СТАНДАРТАМИ КЛІЄНТА
Підготуємо управлінську звітність як за вимогами регуляторів, так і за корпоративними стандартами головного офісу. При необхідності надамо шаблони, розроблені SCHNEIDER GROUP на основі багаторічного досвіду підготовки управлінської звітності для міжнародних компаній. Внесемо до шаблонів необхідні зміни, щоб відобразити важливу для замовника інформацію.
АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
Допоможемо автоматизувати ведення обліку згідно з МСФЗ. Проведемо інтеграцію локальної облікової системи з рішенням, що використовується у головному офісі для обміну даними в режимі реального часу. Налаштуємо автоматичне формування та розсилку звітів із необхідною замовнику інформацією: залишки на складі, сума виставлених рахунків, дебіторська заборгованість та ін.
ДОСТУП ДО ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Крім готових звітів надамо робочі файли, які дозволяють простежити всі коригування від локальної оборотно-сальдової відомості до підсумкової фінансової інформації у звіті та полегшити перевірку даних головному офісу. Тим самим скорочуємо кількість запитів на пояснення з боку материнської компанії до локального підрозділу.
Відома німецька косметологічна компанія
Організація бухгалтерського обліку та управлінської звітності
Експерти SCHNEIDER GROUP супроводжували відому німецьку косметологічну компанію при виході на ринок України та вибудовували необхідні процеси з нуля.

Чому саме SCHNEIDER GROUP

ОБ'ЄКТИВНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ
Незалежно від узгодженого складу послуги, пропонуємо оптимізації з подання фінансової інформації з урахуванням потреб замовника. У разі сумнівів надаємо безкоштовну консультацію для покращення взаємодії під час підготовки звітності та організації оптимальної комунікації між локальним підрозділом та головним офісом.
ОРІЄНТАЦІЯ НА БІЗНЕС КЛІЄНТА ТА ДОВГОСТРОКОВЕ ПАРТНЕРСТВО
Без тривалих погоджень адаптуємо склад та обсяг послуг у випадку зміни завдань замовника. Забезпечуємо консолідацію даних від кількох підрозділів та своєчасну передачу звітності до головного офісу. При необхідності готуємо додаткові пояснення щодо принципів відображення тих чи інших операцій українською, російською, англійською чи німецькою мовою.
ПРОФЕСІЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ
Під кожного клієнта формуємо проектну команду зі спеціалістів з релевантним галузевим досвідом та навичками роботи у крос-культурному середовищі. Наші співробітники регулярно підвищують кваліфікацію і 2 рази на рік проходять процедуру оцінки компетенцій.
ЕКСПРЕС-АУДИТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
При замовленні послуги з бухгалтерського супроводу або управлінської звітності проводимо безкоштовну експрес-діагностику діяльності замовника, перевіряємо коректність та якість ведення бухгалтерського та податкового обліку. Аналізуємо отримані дані та готуємо короткий зрозумілий звіт про виявлені недоліки з практичними рекомендаціями щодо їх усунення.
ЗНИЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
Вказуємо на фінансові та податкові ризики, які є у поточному підході до бухгалтерського та податкового обліку. Пояснюємо, що слід змінити для їх зниження.
ПРОЗОРІСТЬ БІЗНЕСУ
Допомагаємо забезпечити прозорість бізнесу перед клієнтами, партнерами та регуляторами. Шукаємо вигідні для компанії рішення у суворій відповідності до вимог закону.
ПРО КОМПАНІЮ

З 2006 року SCHNEIDER GROUP підтримує міжнародні компанії при виході на ринок України. Портфоліо SCHNEIDER GROUP містить повний перелік послуг: від аналізу ринку та пошуку партнерів до комплексного бухгалтерського супроводу, юридичного та податкового консалтингу та послуг тимчасового управління.

Ми беремо на себе вирішення усіх непрофільних завдань для того, щоб наші клієнти могли сфокусуватися на розвитку бізнесу. Ми допомагаємо нашим клієнтам організовувати їх бізнес в Україні таким чином, щоб він був максимально прозорим для міжнародного менеджменту та відповідав вимогам законодавства України, разом з тим наші експерти пропонують цінні поради щодо найкращих практик з оптимізації процесів, зменшення ризиків та зниження витрат. Успіхи наших клієнтів - наші успіхи.

ГОТОВІ ДО СПІВПРАЦІ? ПИШІТЬ НАМ
loading captcha...
Завантажується...